Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Mária Valášková

Mária Valášková

Rok narodenia:
1959

Dátum úmrtia:
06. December 2022

Posledná rozlúčka:
08. December 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Mária Valášková rodená Hladká.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime vo štvrtok 08. Decembra 2022 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.