Rozlucka_headerÚmrtie

Posledná rozlúčka s Božena Jurčiová

Rok narodenia:
1935

Dátum úmrtia:
26. Október 2022

Posledná rozlúčka:
28. Október 2022

S bolesťou v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, že nás opustila naša spolusestra Božena Jurčiová rodená Šimková.

S našou drahou zosnulou sa spoločne rozlúčime v piatok 28. Októbra 2022 o 13.00 hodine na cintoríne v Lazoch pod Makytou.