1. nedeľa adventnáSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 1. nedeľa adventná

Posledná akualizácia 1. decembra 2022 o 13:56

Hlavné služby Božie – 27. november 2022 | 1. nedeľa adventná o 10.45 hod.
Téma: „Pán prichádza“

Počas služieb Božích sa bude prisluhovať sviatosť Večere Pánovej.

Detská besiedka sa koná o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Prvá adventná večiereň sa uskutoční v stredu o 16.00 hod. v zborovej miestnosti.