Hlavné služby 6 pôstna nedeľaSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 6. nedeľa pôstna | Pašie

Posledná akualizácia 11. apríla 2022 o 22:46

6. nedeľa pôstna tzv. Kvetnú nedeľu – 10. apríl 2022
Téma: „Služobník Hospodinov“

Obsahovú náplň bude tvoriť čítanie pašiových textov a spievanie pašiových piesní.

Sviatosť Večere Pánovej sa bude prisluhovať o 09.15 hod. v kostole.

Detská besiedka sa uskutoční o 10.45 hod. v zborovej miestnosti.

Pôstna večiereň sa uskutoční v utorok 05. apríla 2022 o 16.30 hod. v zborovej miestnosti. Na základe pandemických nariadení žiadame mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom