2. nedeľa po Svätej TrojiciSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 2. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 29. júna 2022 o 11:15

Hlavné služby Božie – 26. jún 2022 | 2. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Vážne pozvanie“

Detská besiedka sa v zborovej miestnosti neuskutoční, deti budú účastné služieb Božích v kostole a prijatia požehnania okolo oltára.