12. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 12. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 8. septembra 2022 o 17:30

Hlavné služby Božie – 4. september 2022 | 12. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Pri nohách Pánových“

Detská besiedka sa nebude konať, deti budú účastné služieb Božích spojených s piesňou dorastu, mládeže a požehnaním detí, žiakov, študentov, pedagógov okolo oltára.