11. nedeľa po Svätej Trojici-minSlužby Božie

Hlavné služby Božie | 11. nedeľa po Svätej Trojici

Posledná akualizácia 3. septembra 2022 o 13:29

Hlavné služby Božie – 28. august 2022 | 11. nedeľa po Svätej Trojici o 10.45 hod.
Téma: „Pýcha a pokánie“

Spojená besiedka mladších a starších detí bude od 10.45 hod. v zborovej miestnosti.