Dorast

Naša generácia | Ako si čítam Bibliu? | Aneta Chreňová

Ako si čítam Bibliu?
Skús si na túto otázku najskôr odpovedať ty sám/sama. Ako čítaš Bibliu? (A nie, odpoveď sprava doľava sa neráta) Budem k vám úplne úprimná… ešte pred rokom by moja odpoveď na túto otázku bola: „Chaoticky.“ A možno to tak máš aj ty. Jednoducho čítaš, „kde ti oči padnú“, alebo podľa toho, aký verš dňa ti You- Version ponúkne. Len si prečítaš dané verše a to je všetko.

Takto som veľmi dlho fungovala aj ja. Až kým som neurobila „malú“ no podstatnú zmenu. Prestala som Bibliu len čítať a začala som ju aj študovať. Áno, študovať… znie to ako v škole, ja viem… no ide o to, skutočne sa do Božieho slova ponoriť, zastaviť sa a premýšľať. Čo ti Boh práve dnes hovorí?

To znie krásne, však? Lenže… ako na to?

Dnes ti opíšem môj spôsob. Už dlhšie ako rok používam metódu SOAP resp. v slovenčine SPAM. Ja viem, neznie to dvakrát lákavo, ale nie je to žiadna veda! Mám svoj zápisník, do ktorého si píšem poznámky, ku ktorým sa môžem kedykoľvek vrátiť, pretože mám pamäť ako Dory (rybička z rozprávky Nemo, pozn. red.), a myšlienku, ktorú si hneď nezapíšem, veľmi rýchlo zabudnem a potom sa k nej, logicky, už nemôžem vrátiť. No ale pekne poporiadku, najskôr si vyberiem, čo vlastne idem čítať, napr. podobenstvá, alebo evanjeliá, alebo… je to na tebe. (Ak sa chceš venovať konkrétnej téme napr. hanba, slová, láska, strach… skús použiť appku YouVersion alebo plány od Love God Greatly.) No a keď si si teda vybral, čo konkrétne ideš čítať… čo teraz s tým? Vezmi si Bibliu, zá- pisník a ideme na to!

1. SLOVO
Prečítam si daný text z Biblie a potom časť z neho, ktorá ma najviac zaujala (verš, dva), prepíšem do zápisníka. Slovo po slove. Keď píšeš, dokážeš sa lepšie sú- strediť na dané slová a tvoje myšlienky tak nelietajú kadetade.

2. POZOROVANIE
Pozriem si tieto verše aj v iných prekladoch (ekumenický, Roháčkov). Pozerám sa na rôzne synonymá, porovnávam tieto slová. Zapíšem si ich význam (napr. definíciu zo slovníka). Kladiem otázky: Čo hovorí tento text o Bohu? A čo o mne? Kedy, komu boli tieto slová napísané? Aká je jeho hlavná myšlienka? (Naformulujem ju vlastnými slovami a zapíšem si ju).

3. APLIKÁCIE
Nechcem zostať len pri čítaní a uvedomení si, čo tento text hovorí. Chcem sa posunúť ešte o krok ďalej. Aplikovať tieto slová konkrétne a prakticky do môjho života. Biblia je totiž osobná… napísaná nielen pre ľudí žijúcich XY rokov dozadu, ale aj PRE TEBA, DNES!

Pýtam sa: Čo hovorí Boh cez tieto verše konkrétne mne, do situácií, ktoré žijem dnes? Ako môžem uplatniť myšlienky, ktoré som si uvedomila? Mám vo svojom živote niečo zmeniť? Ako? – naformulujem si konkrétny krok.

4. MODLITBA
Veľmi dlho boli pre mňa čítanie Biblie a modlitba dve odlišné veci. Obe rovnako dôležité a potrebné, no oddelené. A to je hlúposť. Čítanie Biblie a modlitba sú vzájomne prepojené, keď čítaš Božie slovo On ku tebe hovorí… a to ťa prirodzene volá odpovedať Mu – modliť sa. A keď sa modlíš, prirodzene vychádzaš z toho, čo poznáš z Biblie. Preto teraz už aj ja môj čas pri Božom Slove zakončujem modlitbou. Ďakujem za veci, ktoré mi Pán Boh zjavuje a učí ma. Prosím Ho, aby mi pomohol aj žiť podľa toho, čo ma učí. A zrazu už modlitba nie je monológ… je to dialóg. Rozhovor, ktorý začal Boh… a ja som naň odpovedala.

Celkom praktické, nie? No a moja výzva pre teba – skús to!  A ak ti môj spôsob nebude vyhovovať, nájdi si ten svoj. Na štúdium Biblie existuje veľa metód a spôsobov. Ak si zvedavý, mrkni napr. na evs.sk, tam nájdeš viac. No hlavne ČÍTAJ a ŠTUDUJ. Každý deň sa ponor do Božieho slova, veď Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič… (J 1,3)