Oznamy

Ukážky kalendára z nášho zboru na rok 2022

Posledná akualizácia 3. decembra 2021 o 22:40

Keď bude k dispozícii (okolo 1. decembra), bude to, samozrejme, hneď oznámené…

Som povďačný členom zboru, spoluobčanom a sympatizantom za ochotu, ústretovosť, spoluprácu pri vyjadrení súhlasu s publikovaním a celkovou realizáciou

Zobraziť viac