Oznamy

Vyhlásenie Zboru biskupov k lockdownu

Vážení bratia, vážené sestry, milovaná evanjelická cirkev.

„Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo Ty si so mnou; tvoj prút a Tvoja palica ma potešujú“ Žalm 23,4

Vzali sme na vedomie, že od 25.11.2021 je vyhlásený v našej krajine celoštátny lockdown. Aj keď chápeme nutnosť obmedzenia pohybu v krajine, vyjadrujeme svoj nesúhlas so zrušením služieb Božích. Sme toho názoru, že duchovný život patrí k esenciálnym potrebám človeka a že služby Božie, hoci aj v redukovanej podobe, mali zostať zachované. Aspoň v režime OP.

čítať viac